Historie zámečku v Jinonicích

První zmínka o jinonickém dvorci se objevuje už v roce 1088. Dnešní zámeček byl původně hospodářským dvorem, později tvrzí, kterou zpustošila třicetiletá válka. Dvorec dal na zámeček přestavět roku 1685 Jan Adolf Schwarzenberg. Přes řadu klasicistních úprav z roku 1815 si zámek až do dvacátého století zachoval charakter raně barokního velkostatku z konce 17. století. Nad vstupním portálem zámku je schwarzenberský pískovcový znak a věžička s hodinovým strojem. Ty se na rozdíl od dalších stavebních detailů zámku zachovaly. Při současných úpravách a přestavbách zmizela z nádvoří čtvercová pískovcová kašna, se zemí byl srovnán patrový altán v zámecké zahradě a ohradní zeď. Součástí hospodářského dvora bývala řada rybníků, ze kterých zůstaly pouze tři.

 

HOTEL PRO KOCKY PRAHA 5- HOTEL PRO KOčKY PRAHA-   HOTEL PRO KOČKY PRAHA-  HOTEL PRO KOCKY  HOTEL PRO KOČKY PRAHA

Hotel pro kočky/kocky

Úvodni informace

Nabídka ubytování

Služby hotelu

Cenik hotelu

Kontaktni informace

Hotel pro kočky/kocky


HAPPY NEW YEAR 2007

Hotel pro kočky/kocky

Hotel pro kočky v Praze 5
5 MIN.OD METRA B -JINONICE-PRAHA 5 VE STATKU SE ZAHRADOU

.........................................................................................
Vítáme Vás
na stránkách  hotel u pro kočky s informacemi o ubytovaní pro Vaše domácí miláčky .
V našem hotel u pro kočky jsme připraveni ubytovat Vaši kočku po dobu, kdy se jí z jakéhokoliv
 důvodu nemůžete věnovat a zároveň chcete mít jistotu, že o ní bude kvalitně pečováno.
Víme, že odtržení od svého „páníčka“ naši svěřenci někdy těžce snáší, proto se jim 
snažíme vytvořit co nejlepší podmínky v jejich přechodném domově.

NOVE FOTKY 2007

Provoz Hotel u pro kočky byl schválen Městskou veterinární správou v Praze. Podle stano-
vených veterinárních podmínek mohou být v hotelu ubytovány pouze kočky klinicky zdra-
vé s platným očkovacím průkazem.

O poskytovaných službách a cenách Vás informujeme v dalších kapitolách.

 

Hotel pro kočky/kocky   Hotel pro kočky/kocky   Hotel pro kočky/kocky   Hotel pro kočky/kocky   Hotel pro kočky/kocky

Design by Baz

HOTEL PRO KOCKY;PRAHA- HOTEL PRO KOCKY PRAHA-   HOTEL PRO KOČKY PRAHA-  HOTEL PRO KOCKY  HOTEL PRO KOČKY PRAHA

HOTEL PRO KOCKY;PRAHA- HOTEL PRO KOCKY PRAHA-   HOTEL PRO KOČKY PRAHA-  HOTEL PRO KOCKY  HOTEL PRO KOČKY PRAHA

HOTEL PRO KOCKY;PRAHA- HOTEL PRO KOCKY PRAHA-   HOTEL PRO KOČKY PRAHA-  HOTEL PRO KOCKY  HOTEL PRO KOČKY PRAHA

HOTEL PRO KOCKY;PRAHA- HOTEL PRO KOCKY PRAHA-   HOTEL PRO KOČKY PRAHA-  HOTEL PRO KOCKY  HOTEL PRO KOČKY PRAHA

HOTEL PRO KOCKY;PRAHA- HOTEL PRO KOCKY PRAHA-   HOTEL PRO KOČKY PRAHA-  HOTEL PRO KOCKY  HOTEL PRO KOČKY PRAHA

HOTEL PRO KOCKY;PRAHA- HOTEL PRO KOCKY PRAHA-   HOTEL PRO KOČKY PRAHA-  HOTEL PRO KOCKY  HOTEL PRO KOČKY PRAHA

HOTEL PRO KOCKY;PRAHA- HOTEL PRO KOCKY PRAHA-   HOTEL PRO KOČKY PRAHA-  HOTEL PRO KOCKY  HOTEL PRO KOČKY PRAHA

Hotel tvoří dvě vytápěné místnosti s okny, vybavené prostornými kójemi s prosklenými průhledy. Příslušenství kóje tvoří proutěný pelíšek (možno přinést vlastní), toaleta, misky na stravu a vodu, polička, škrábadlo a hračky. 

S Vaším souhlasem může být kočka vypouštěna k proběhnutí po místnosti, ve které jsou 
kočkami oblíbené poschoďové stojany s odpočívadly a výhled z okna.

Podávání stravy včetně jejího výběru je přizpůsobeno zvyklostem kočky. K dispozici máme
široký sortiment krmiv různých výrobců. Rovněž může být podávána Vámi donesená strava.

Během dne jsou průběžně čištěny toalety, měněna voda, doplňovány granule a udržována 
čistota v kójích. Podle potřeby a zejména při skončení pobytu jsou kóje a příslušenství desinfikovány.

Případnou zdravotní indispozici Vaší kočky můžeme řešit návštěvou blízké veterinární ordinace.

Prag Unterkunft-Italian version Prag Unterkunft Prag Unterkunft- english Prag Unterkunft-cz

http://www.kocka-hotel-praha.cz/hotel-mikes.html

http://www.kocka-hotel-praha.cz/hotel-pro-kocky-mikes.html

Historie zámečku v Jinonicích